В'ячеслав Липинський родом із села Затурці, що на Волині, народився у шляхетській родині. Ще з раннього дитинства виховував у собі патріотичні здібності, а згодом став справжнім український патріотом, до речі єдиним з усієї родини. Здобув блискучу освіту: спочатку в Київській класичній гімназії, потім у Ягеллонському університеті в Кракові вивчав агрономію, у Женевському університеті — соціологію, знову в Кракові — історію.
Спадщина Липинського набуває особливого значення з огляду на проблеми цивілізаційного вибору України на сучасному етапі. Виявилося, що кардинальні зміни в економіці й духовній сфері неможливі без національної ідеї, ідеології й стратегії розвитку суспільства.

На думку Липинського, подолати внутрішні органічні слабкості українства та об'єднати українську націю найкраще можна на ґрунті територіального патріотизму, тобто пробудження почуття солідарності й єдності всіх постійних мешканців української землі, незалежно від їхнього етнічного походження, класової належності, віросповідання, культурного рівня. Почуття любові до рідного краю — української землі-годувальниці як до органічної цілості, вважав Липинський, є необхідною і єдиною можливістю того найріднішого у світі зв'язку людей, що називається нація. Він залишив нам критерій визначення того, хто є українцем, а хто — чужинцем: «Українцем єсть всякий, хто хоче, щоб Україна перестала бути колонією».

Приємно, що діяльність великого патріота та його життя не залишає байдужими активістів, студентів, викладачів та науковців і сьогодні. Саме через те вчерговий раз у Затурцівському меморіальному музеї В’ячеслава Липинського було проведено круглий стіл, приурочений до 134-ї річниці від дня народження В.К.Липинського.


Учасники круглого столу були різних вікових категорій та статусів. Зокрема, це студенти 4 курсу історичного факультету СНУ ім. Лесі Українки Канецька Марина та Орєховська Анна, старший викладач кафедри документознавства та музейної справи СНУ ім. Лесі Українки Яцечко-Блаженко Тетяна Володимирівна, Бортніков Валерій Іванович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політології та державного управління СНУ ім. Лесі Українки, який висвітлив «Державотворчі ідеї в епістолярній спадщині В.К.Липинського».Активними учасниками конференції були й гості з Польщі. З темою «Спадщина В.Липинського як вирішення проблеми цивілізованого вибору України на сучасному етапі через заклади освіти» виступив President of the Board, «Richard» Polish Export Offer, м. Варшава Richard Lipiньski. Про ідейну спадщину В.Липинського як простір для польсько-українського діалогу розповів Вільковський Євгеніуш, який є доктором габілітованим гуманітарних наук (історія), професором надзвичайної Державної Вищої школи ім. Папи Римського Яна Павла II у м. Бяла Подляска, головним редактором культурно-громадського часопису Землі Холмської «Powinnosc», професором кафедри народної безпеки.Климчук Андрій Миколайович, головний редактор Інтернет-порталу «Віртуальна Польща», виступив з темою «Погляди В’ячеслава Липинського в праці «Szlachta na Ukrainie. Udzial jej w zyciu narodu ukrainskiego na tle jego dziejow».

Про творчий доробок Марка Грушевського у праці В’ячеслава Липинського «Україна на переломі» розповіла завідувач відділу «Суботівський історичний музей» Національного історико-кульотурного заповідника «Чигирин», м. Суботів, Кукса Надія Вкасилівна.Директор Ніжинської міськрайонної благодійної організації «Благодійний фонд «Ніжен», м. Ніжин Шкурко Микола Пантелійович мав виступ на тему «Українська мова і державницька свідомість: шляхи реалізації».

Гості з Києва, Бевз Людмила Петрівна (кандидат історичних наук, заступник директора з найкової роботи Музею гетьманства, м. Київ) та Павлишин Мирослава Гаврилівна (завідувач відділу експозиції Музею гетьманства, м. Київ) виступили з темами «Ім’я В’ячеслава Липинського в експозиції Музею гетьманства» та «Твори Василя Масютина в колекції Музею гетьманства» відповідно.

Кандидат політичних наук, директор Волинського інституту ім. В.Липинського Міжрегіональної Академії управління персоналом у м. Луцьку Самойленко Оксана Полікарпівна розповіла про «Формування у молоді розуміння складних процесів державотворення в контексті ідейної спадщини В.Липинського».

З меморіальним музеєм В’ячеслава Липинського, завданнями, можливостями та перспективами ознайомив Кушнір Віталій Григорович – завідувач Затурцівського меморіального музею В’ячеслава Липинського, с. Затурці.
Ковальчук Євгенія Іванівна – кандидат історичних наук, заступник директора з наукової роботи Волинського краєзнавчого музею, доцент кафедри документознавства і музейної справи СНУ ім. Лесі Українки міста Луцьк, зацікавила аудиторію темою «Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава Липинського у профільній музейній мережі України.

Безперечно, що кожен учасник конференції не тільки сам став ближче на крок до діяльності, життя та творчості В’ячеслава Липинського, але й розповів це іншим.