Дитячий садок – це невтомна й самобутня країна малечі. Це той світ у якому дитина живе в найважливіший період свого розвитку. І від того як їй тут живеться, залежить не лише її майбутнє, а й майбутнє родини і всієї країни.

Діяльність закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 14 (ясла-садок) «Перлинка» міста Ковель спрямована на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, національних цінностей українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; надання пріоритету розвиткові індивідуальних особливостей кожної дитини; забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей та культурних потреб; надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дитини, методичної i консультативної допомоги родинам, котрі виховують дітей дошкільного віку; створення сприятливих умов для реалізації педагогічних ініціатив та апробації наукових розробок, методичних посібників тощо; виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї.

Дошкільний навчальний заклад «Перлинка» міста Ковель має великі можливості для зміцнення здоров’я, покращення фізичного розвитку дітей, їхньої рухової активності. Робота в ДНЗ спрямована насамперед на охорону та зміцнення психічного та фізичного здоров’я дітей, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя.

Уся навчально-виховна робота з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку здійснюється з урахуванням стану здоров’я, самопочуття, рівня фізичного та психічного розвитку і підготовленості дітей, родинних побажань і пропозицій. Фізичне виховання в ДНЗ реалізовується шляхом проведення обов’язкових занять відповідно до розкладу та режиму, виконання фізкультурно-оздоровчих заходів. Сумарний обсяг рухової активності, що здійснюється дітьми у процесі щоденної життєдіяльності, базується на їх індивідуальних можливостях та задовольняє їх біологічну потребу в рухах.