Для розміщення сайту користуюся послугами хостингу, але технічна підтримка повідомляє про перевищення дискової квоти і можливі обмеження в роботі. На сайті збережені архіви, більшість з яких можна видалити.

Поділіться скриптом PHP для швидкого виконання пошуку великих файлів для їх аналізу.