Допоможіть будь ласка обрати правильну відповідь на запитання з національного тесту на цифрову грамотність Цифрограм.

Ви працюєте зі статистичним звітом у Numbers. Вам необхідно опрацювати вибірку значень клітинок заданого рядка. Знайдіть логічні пари.

1. Сума. 2. Середнє арифметичне значення. 3. Мінімальне значення. 4. Максимальне значення. A. =SUM(A2:А30). B. =SUM(А2-А30). C. = AVERAGE(A2:А30). D. =AVERAGE(A2:А30). E. =MIN(A2:А30;B2:B30). F. =MIN(A2:А30). G. =MAX(A2:А30). H. =MAX(А:А).

1. 1A, 2B, 3E, 4H

2. 2B, 2D, 3F, 4H

3. 1A, 2D, 3F, 4G

4. 1B, 2C, 3F, 4G Ви працюєте зі статистичним звітом у Numbers. Вам необхідно опрацювати вибірку значень клітинок ...