Як відомо, правильна техніка дихання є запорукою успіху під час виконання вправ. Під правильним видихом («Хаа») при виконанні силових вправ мається на увазі видих на рівні діафрагми, а не горла чи грудей?