Педагогічний працівник для фіксації успішності здобувачів освіти веде власний електронний журнал. Він дуже швидко власноруч обчислює тематичні оцінки, виводить середній бал із предмета, аналізує, додає необхідні колонки. У якому програмному засобі це можна реалізувати найбільш ефективно?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Електронна таблиця

2. Презентація

3. Текстовий документ 

4. Програма Калькулятор