Щоб створити надійний пароль для онлайн-сервісів, слід керуватися таким правилом: пароль має складатися із:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. послідовності цифр і літер, що легко запам’ятати

2. довільної послідовності літер і цифр

3. комбінації великих і малих літер, цифр, спеціальних знаків

4. слова зі словника