Інтелектуальна власність — це:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. професійна діяльність

2. результат творчої діяльності

3. цілеспрямована розумова робота людини

4. творча діяльність