Педагогічний працівник планує урізноманітнити освітній процес і використовувати інтерактивні робочі аркуші для навчання здобувачів освіти. Які із запропонованих інструментів надають таку можливість?

1. Wizer.me. 2. LiveWorksheets. 3. Learningapps. 4. Classkick. 5. TeacherMade. 6. Formative.

1. 1, 2, 3, 4

2. 2, 4, 5, 6

3. 1, 2, 5, 6

4. 3, 4, 5, 6