Ви плануєте організувати спільну роботу здобувачів освіти в одному документі для накопичення та візуалізації ідей із певного питання. Який сервіс із запропонованих не дозволить це зробити?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Електронна пошта

2. Онлайн-дошка

3. Google Документ

4. Інтелект-карти