Використання онлайн-сервісів для навчання здобувачів освіти дозволяє забезпечити:

1. варіативність форм подання освітнього контенту. 2. повноту і доступність навчальних матеріалів. 3. обмеженість у взаємодії здобувачів освіти. 4. різноманітність форм взаємодії. 5. усталеність форм подання навчальних матеріалів. 6. мобільність і опосередкованість комунікації.

1. 1, 2, 3, 4

2. 1, 3, 4, 6

3. 1, 2, 4, 6

4. 3, 4, 5, 6