Оберіть сервіси, що дають можливість призначати опитування як домашнє завдання здобувачам освіти:

1. kahoot. 2. plickers. 3. quizizz. 4. mentimeter. 5. Google Forms.

1. 1, 3, 5

2. 1, 2, 3

3. 1, 4, 5

4. 3, 4, 5