Оберіть твердження, яке характеризує поняття «відкриті державні дані»:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. публічна інформація, що надається органами влади в машиночитному форматі з обмеженнями щодо подальшого використання

2. публічна інформація, що надається органами влади у машиночитному форматі без обмежень щодо подальшого використання

3. конфіденційна інформація, що надається органами влади в машиночитному форматі без обмежень щодо подальшого використання

4. публічна інформація, що надається органами влади на запит без обмежень щодо подальшого використання