Для дистанційного навчання в закладі освіти використовується Google Клас. Установіть відповідність між способом зворотного зв’язку та його реалізацією в Google Клас.

1. Уточнення щодо виконання завдання. 2. Оголошення для всіх здобувачів освіти. 3. Опис допущених помилок. 4. Відповідь на коментар здобувача освіти в «Потоці». А. Коментар до завдання. В. Коментар до повідомлення в «Потоці». С. Приватний коментар до роботи здобувача освіти. D. Розміщення повідомлення в «Потоці». 

1. 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

2. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

3. 1-A, 2-D, 3-C, 4-B

4. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D