Педагогічний працівник готується до виступу на педагогічній раді й за основу взяв результати досліджень сучасних науковців. На якому ресурсі він скоріше знайде потрібну інформацію?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. онлайн-енциклопедії

2. наукометричні бази

3. соціальні мережі

4. сайти педагогів