Педагогічний працівник використовує в освітньому процесі різноманітні цифрові ресурси в режимі онлайн. Установіть відповідність між назвою цифрового ресурсу та категорією дидактичних засобів, до яких вони належать.

1. LiveWorkSheets. 2. Padlet. 3. Learningapps. 4. Kahoot. А. Інтерактивні робочі аркуші. В. Сервіси для онлайн-опитування. С. Віртуальні дошки. D. Інтерактивні вправи.

1. 1-C, 2-D, 3-A, 4-B

2. 1-D, 2-A, 3-B, 4-C

3. 1-А, 2-D, 3-В, 4-С

4. 1-A, 2-C, 3-D, 4-B