Здобувачі освіти працюють над створенням спільного проєкту, результати роботи буде розміщено на Google Сайті. Установіть послідовність дій для надання доступу здобувачам освіти для розміщення матеріалів на сайті.

1. Праворуч угорі знайти іконку «Надати доступ іншим». 2. Натиснути кнопку «Готово». 3. У полі «Додайте користувачів і групи» ввести електронну адресу здобувача освіти. 4. Праворуч від електронної адреси обрати «Може редагувати».

1. 1, 2, 3, 4

2. 1, 3, 4, 2

3. 1, 2, 4, 3

4. 3, 4, 1, 2