Установіть відповідність між видами ресурсів та діями, які допоможуть організувати співпрацю здобувачів освіти (проєктну діяльність):

1. ментальні карти. 2. сайт/блог. 3. спільний документ. 4. онлайн-форми. А. для висвітлення результатів роботи. В. для проведення мозкового штурму. С. для проведення дослідження. D. для збору та опрацювання інформації.

1. 1-А, 2-В, 3-D, 4-C

2. 1-В, 2-А, 3-С, 4-D

3. 1-С, 2-D, 3-B, 4-А

4. 1-D, 2-А, 3-В, 4-С