Педагогічний працівник планує організувати роботу в різнорівневих групах під час дистанційного навчання в Google Класі. Установіть послідовність дій:

1. Підготувати завдання для різних груп. 2. Прикріпити до завдання необхідні файли для групи. 3. У полі «Усі студенти» обрати кому призначено завдання, налаштувати параметри завдання. 4. У вкладці «Завдання» натиснути «+Створити» та обрати необхідний тип завдання. 5. Натиснути «Опублікувати» та повторити зазначені дії для іншої групи.

1. 1, 2, 3, 5, 4

2. 1, 2, 3, 4, 5

3. 1, 3, 4, 5, 4

4. 1, 4, 2, 3, 5