Педагогічний працівник планує проведення опитування серед батьків здобувачів освіти за допомогою Google Форм. Установіть послідовність дій для створення та надсилання Google Форми респондентам:

1. створити Google Форму та внести питання для опитування. 2. обрати «Включити форму в електронний лист». 3. натиснути кнопку «Надіслати» угорі праворуч. 4. написати повідомлення. 5. увести адреси респондентів. 6. у відкритому вікні натиснути кнопку «Надіслати». 

1. 1, 2, 3, 4, 5, 6

2. 1, 3, 5, 4, 6, 2

3. 6, 5, 4, 3, 2, 1

4. 1, 6, 5, 4, 2, 3