Установіть відповідність між цифровими ресурсами та їх можливим використанням в освітньому процесі:

1. група в месенджері. 2. електронна пошта. 3. канал YouTube. 4. онлайн-дошка. А. для індивідуального спілкування. В. для спільної взаємодії. С. для колективного спілкування. D. для отримання навчальної інформації.

1. 1-C, 2-A, 3-D, 4-B

2. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C

3. 1-B, 2-D, 3-C, 4-A

4. 1-C, 2-A, 3-B, 4-D