Для ознайомлення з наказом в Google Документі працівнику закладу освіти треба поставити електронну позначку у вигляді коментаря з текстом «Ознайомлена/ознайомлений». Установіть правильний порядок дій:

1. Виділити в документі своє прізвище. 2. Обрати в контекстному меню «Коментар». 3. Додати текст коментаря. 4. Натиснути на кнопку «Додати коментар».

1. 1, 2, 3, 4

2. 2, 1, 3, 4 

3. 1, 3, 2, 4

4. 1, 4, 2, 3