Загальноприйнятими правилами спільної роботи під час редагування спільного документа вважаються:

1. коментувати текст, що написаний іншими користувачами. 2. виділяти свій текст у документі іншим кольором. 3. надавати доступ до документа стороннім користувачам із метою отримання допомоги. 4. видаляти текст інших користувачів. 5. використовувати режим пропонування змін. 6. змінювати текст, що написаний іншими користувачами.

1. 1, 2, 5

2. 1, 2, 6

3. 4, 5, 6

4. 2, 4, 5