Оберіть, що з перерахованого відповідає концепції відкритих даних:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. відкрита ліцензія, відкритий доступ

2. відкрита взаємодія, відкриті технології

3. відкритий доступ, відкриті технології

4. відкриті технології, відкрита ліцензія