Педагогічний працівник створює курс у системі електронного навчання. Оберіть доцільний варіант застосування наведених нижче цифрових інструментів.

1. завдання в електронному вигляді. 2. відеоматеріал, що розміщено на YouTube. 3. форум. 4. посилання на спільну презентацію. А. для організації групової роботи. В. для організації дискусії. С. для самостійної роботи. D. для контролю та перевірки.

1. 1-C, 2-A, 3-B, 4-D

2. 1-D, 2-B, 3-C, 4-A

3. 1-A, 2-C, 3-B, 4-D

4. 1-D, 2-C, 3-B, 4-A