Оберіть ціль національної онлайн-платформи з цифрової грамотності Дія.Цифрова освіта:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. вільне навчання цифрової грамотності

2. використання цифрових технологій у професійній діяльності

3. поширення інформації про навчання цифрової грамотності

4. рекламування курсів щодо набуття спеціалізованих цифрових навичок