Щоб створити умови для індивідуалізації навчання здобувачів освіти під час вивчення певної теми, педагогічному працівнику доцільно:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. підготувати відеофрагменти з поясненням

2. надати орієнтовний план уроку

3. підготувати різнорівневі завдання для 4 груп

4. надати шаблон для виконання завдань