Установіть правильну відповідність функції електронного класного журналу та дії педагогічного працівника в ньому:

1. уведення структури навчального року. 2. уведення відмітки про відвідування. 3. уведення теми заняття та домашнього завдання. 4. уведення поточної оцінки. А. формування звіту про відвідування. В. формування запису в електронному щоденнику. С. формування дат проведення занять. D. формування прогнозованої оцінки за тему.

1. 1-C, 2-A, 3-B, 4-D

2. 1-B, 2-C, 3-A, 4-D

3. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

4. 1-D, 2-B, 3-A, 4-C