Що таке адекватне фізичне навантаження з погляду кінезотерапії? Які навантаження можна вважати прийнятними під час виконання вправ?