Установіть відповідність між критерієм вибору джерела інформації та його характеристикою:

1. Актуальність. 2. Об’єктивність. 3. Достовірність. 4. Надійність. А. Потрібно вибирати найсвіжіші дані за темою, яка нас цікавить. B. Інформація має бути правдивою. С. Джерело має бути офіційним або посилатися на офіційні джерела. D. Інформація має бути підтверджена фактами, а не лише судженнями людей.

1.  1-А, 2-С, 3-В, 4-D

2. 1-В, 2-А, 3-С, 4-D

3. 1-В, 2-С, 3-А, 4-D

4. 1-А, 2-D, 3-B, 4-C