Зіставте види діяльності лікаря та інформаційні інструменти, які він для цього має використовувати:

1. Хмарне сховище (наприклад, Google Workplace, або Microsoft Office 365). 2. Сайт або блог. 3. Google або Microsoft Forms. 4. Соціальні мережі. A. Висвітлення власних досягнень, створення персонального портфоліо. B. Організація разом з іншими лікарями спільної роботи над текстовим документом. C. Проведення анкетування, здійснення моніторингу. D. Обговорення питань, пов’язаних із фаховим та персональним інтересом, формування спільнот.

1. 1-В 2-А 3-С 4-D

2. 1-A 2-C 3-D 4-B

3. 1-C 2-A 3-B 2-D

4. 1-C 2-B 3-A 4-D