Оберіть неправильне співставлення між ресурсом та прикладом його використання:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Сайт – представлення досягнень своєї діяльності (портфоліо)

2. Форум – колективне обговорення ситуацій, що виникають під час роботи

3. Блог – дискусія щодо того чи іншого питання

4. Група в соціальній мережі – обмін матеріалами з певного тематичного напряму