Ви готуєте презентацію для виступу на медичній конференції. Яку з перелічених програм доцільно використати?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Word

2. Excel

3. PowerPoint

4. Paint