Скільки символів має бути в номері електронного направлення?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. 20

2. 5

3. 16

4. 8