Для підвищення екологічності діяльності медичного закладу необхідно:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Створити паперовий архів із даними пацієнтів із централізованим зберіганням

2. Організувати документообіг на основі електронної системи керування

3. Провести тренінг із персоналом щодо дотримання принципів сталого розвитку в роботі лікарні

4. Проводити регулярні наради щодо економії ресурсів