Ви публікуєте власну статтю в інтернеті. Для оголошення авторських прав ви вирішили використати знак охорони авторського права. Укажіть порядок розміщення частин, з яких складається такий знак.

1. Латинської літери «С» у колі. 2. Рік першого оприлюднення в мережі Інтернет чи в друкованому вигляді. 3. Ім’я власника авторського права.

1. 1, 3, 2

2. 1, 2, 3

3. 2, 3, 1

4. 3, 1, 2