Який шрифт за замовчуванням встановлений у Word 2019?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Times New Roman

2. Calibri

3. Microsoft Ya Hei

4. Fira Sans