Яке із зображень відповідає логотипу програми Microsoft Word?

Оберіть одну правильну відповідь. Яке із зображень відповідає логотипу програми Microsoft Word?