За допомогою якої кнопки клавіатури можна виділити несуміжні комірки листа Microsoft Excel?

Оберіть одну правильну відповідь

1. Shift

2. Ctrl

3. Tab

4. Alt