Що не є каналом поширення вірусів?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Пристрої візуального відображення інформації

2. Комп'ютерні мережі

3. Зовнішні носії інформації

4. Динамік комп'ютера