Програмою архіватором називають...

Оберіть одну правильну відповідь.

1. програму для зменшення інформаційного обсягу (стиснення) файлів

2. програму резервного копіювання файлів

3. інтерпретатор

4. транслятор