Безперервним архівом називають:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. сукупність декількох файлів в одному архіві;

2. архівний файл великого обсягу;

3. архівний файл, що містить файли з однаковими розширеннями;

4. файл, заархівований в декількох архівних файлах.