Мінімальною одиницю виміру кількості інформації заведено вважати:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Байт

2. Кілобіт

3. Біт

4. Гбіт