Зазвичай під час написання формул використовуються дані, розташовані в кількох осередках. Чи використовується «Діапазон осередків», який виглядає в рядку формул Excel так?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. A1\B3

2. A1+B3

3. A1:B3

4. A1-B3