Узагальнена геометрична характеристика комп'ютерної мережі — це:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Топологія мережі

2. Сервер мережі

3. Відстань комп'ютерів мережі

4. Якість обслуговування