Які елементи Google Форми існують:

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Рисунок

2. Інфограма

3. Всі перераховані

4. Діаграма