Що під час складання електронного листа потрібно ввести в поле «Кому»?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. Адресу відправника листа

2. Адресу одержувача листа

3. Адресу сторінки поштової служби

4. Коротке формулювання основної думки листа