Допоможіть будь ласка обрати правильну відповідь на запитання з національного тесту на цифрову грамотність Цифрограм.

Що таке «безперервний професійний розвиток»?

Оберіть одну правильну відповідь.

1. освіта впродовж життя

2. освіта без академічної відпустки

3. освіта без академічної заборгованості

4. повний розвиток здібностей людини