У діяльності установи планується використання цифрових інструментів Google. Установіть відповідність між інструментом та його можливим використанням.

1. Google Документи. 2. Google Таблиці. 3. Google Форми. 4. Google Сайти. А. Ознайомлення із поточними рішеннями, наказами. В. Висвітлення інформації про установу. С. Проведення досліджень. D. Оперативний збір інформації у вертикалі ієрархії управління.

1. 1-A, 2-B, 3-C, 4-D

2. 1-D, 2-B, 3-C, 4-A

3. 1-A, 2-D, 3-C, 4-B

4. 1-B, 2-A, 3-D, 4-C У діяльності установи планується використання цифрових інструментів Google...