Допоможіть будь ласка обрати правильну відповідь на запитання з національного тесту на цифрову грамотність Цифрограм.

Установіть відповідності між ресурсами та задачею, пов'язаною з електронним документообігом:

1. ознайомлення з електронною документацію. 2. збереження документів в електронному вигляді. 3. створення з колегами плану роботи установи. 4. збір інформації респондентів. А. електронна пошта. В. хмарне сховище. С. форми для опитування. D. спільні документи.

1. 1-B, 2-C, 3-A, 4-D

2. 1-A, 2-B, 3-D, 4-C

3. 1-C, 2-D, 3-B, 4-A

4. 1-D, 2-A, 3-C, 4-B